1640: Слово


Submit solution


Points:6
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Обчислити суму порядкових номерів в алфавіті всіх літер, які входять у введене слово. Слово містить лише великі і/або малі англійські літери.

Формат вхідних даних

Зі стандартного вхідного потоку вводиться слово довжиною не більше 100 символів.

Формат вихідних даних

В стандартний вихідний потік вивести ціле число - суму порядкових номерів всіх літер.

Приклад вхідних даних

peace

Приклад вихідних даних

30

Comments

There are no comments at the moment.