1641: TRUE або FALSE


Submit solution


Points:6
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Вивести TRUE, якщо у введеному рядку мала англійська літера a зустрічається частіше, ніж літера b, і FALSE в протилежному випадку.

Формат вхідних даних

Зі стандартного вхідного потоку вводиться рядок символів діапазону 'a'..'z'. Довжина рядка не більше 100 символів.

Формат вихідних даних

В стандартний вихідний потік вивести, відповідно до умови, TRUE або FALSE.

Приклад вхідних даних

aba

Приклад вихідних даних

TRUE

Comments

There are no comments at the moment.