1642: Перша після 'z'


Submit solution


Points:6
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Відомо, що введений рядок, який складається тільки з літер, містить літеру 'z', причому не на останньому місці. Потрібно вивести літеру, розміщену в рядку безпосередньо після першого входження 'z'.

Формат вхідних даних

Зі стандартного вхідного потоку вводиться рядок символів довжиною не більше 100 символів.

Формат вихідних даних

В стандартний вихідний потік вивести літеру, розміщену в рядку безпосередньо після першого входження 'z'.

Приклад вхідних даних

Wizardry

Приклад вихідних даних

a

Comments

There are no comments at the moment.