1644: Кількість входжень


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Задається масив рядків S та масив рядків-запитів Q . Для кожного рядка-запиту необхідно знайти кількість його входжень у масив S.

Формат вхідних даних

Перщий рядок входу містить ціле число N ( 1 <= N <= 1000 ) - кількість елементів масиву S. Далі, у наступних N рядках містяться S_i.

Наступний рядок містить ціле число K ( 1 <= K <= 1000 ) - кількість елементів масиву Q. Далі, у наступних K рядках містяться Q_i.

1 <= |S_i|, |Q_i| <= 20

Формат вихідних даних

Для кожного запиту в окремому рядку вивести кількість його входжень у масив S

Приклад вхідних даних

4
aba
baba
aba
xzxb
3
aba
xzxb
ab

Приклад вихідних даних

2
1
0

Comments


 • 0
  Strange
   commented on Nov. 26, 2020

  Якщо комусь цікаво, то в мене це було через вічний цикл :)


 • 0
  Strange
   commented on Nov. 26, 2020

  Що означає IR?