1646: Цукерки


Submit solution


Points:6
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Орися любить логічні ігри і цього разу вона придумала гру із цукерками. Вона пронумерувала n коробок і розташувала їх по колу у порядку слідування номерів, після n-ї коробки іде перша. Для гри вона взяла m цукерок та вибрали випадкове число s. Орися почала розкладати цукерки у коробки починаючи з номера s і далі у порядку слідування номерів. Знайдіть номер коробки в яку Орися покладе останню цукерку.

Формат вхідних даних

Перший рядок містить ціле число t (1 <= t <= 100)- кількість тестів.

У наступних t рядках знаходяться тестові дані. Кожен тест містить три цілі числа n, m, s (1 <= n,m <= 10^9, 1 <= s <= n)

Формат вихідних даних

Для кожного тесту в окремому рядку виведіть номер коробки в яку Орися покладе останню цукерку.

Приклад вхідних даних

2
4 6 2
5 2 2

Приклад вихідних даних

3
3

Comments

There are no comments at the moment.