1649: Площа фарбованих кілець


Submit solution


Points:10
Time limit:0.25s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Дано N рiзних кiл з центром в однiй точцi. Коло з найбiльшим радiусом пофарбуємо в червоний колiр, наступне по величинi у бiлий колiр, далi знову у червоний i т.д. Отримаємо таку картинку.

enter image description here

Знайдiть загальну площу червоних дiлянок.

Формат вхiдних даних

Перший рядок вхiдного потоку мiстить цiле число N (1 <= N <= 1000)

Далi, по одному у рядку, iдуть цiлi числа Ri (1 <= Ri <= 1000) - радiуси кiл. Немає двох кiл з однаковими радiусами.

Формат вихiдних даних

Виведiть площу червоних дiлянок. Вiдповiдь буде оцiнюватися з точнiстю до 10^(−6)

Приклад вхідних даних

3
1
2
3

Приклад вихідних даних

18.8495559215

Приклад вхідних даних

6
15
2
3
7
6
9

Приклад вихідних даних

508.9380098815

Comments

There are no comments at the moment.