1650: Конвертація рядка


Submit solution


Points:5
Time limit:0.25s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Задається рядок s у такому форматi:[п’ять символiв],[сiм символiв],[п’ять символiв] Завдання: конвертувати даний рядок шляхом замiни коми на пропуск.

Формат вхiдних даних

Вхiдний потiк мiстить рядок s (|s| = 19). Всi символи з промiжку [’a’..’z’] та коми.

Формат вихiдних даних

Вивести конвертований рядок s.

Приклад вхідних даних

happy,newyear,enjoy

Приклад вихідних даних

happy newyear enjoy

Comments

There are no comments at the moment.