1651: Сума трьох


Submit solution


Points:6
Time limit:0.25s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Дано два цiлих числа k, s. Скiльки є рiзних трiйок цiлих чисел x, y, z, що 0 <= x, y, z <= k і x + y + z = s.

Формат вхiдних даних

Вхiдний потiк мiстить два цiлi числа k, s (2 <= k <= 2500, 0 <= s <= 3 · k), якi роздiляються пропуском.

Формат вихiдних даних

Вивести одне число - кiлькiсть рiзних трiйок чисел x, y, z.

Приклад вхідних даних

2 2

Приклад вихідних даних

6

Приклад вхідних даних

5 15

Приклад вихідних даних

1

Comments

There are no comments at the moment.